kuehlbox-24l-mit-strom-2

Kühlbox 24 Liter mit Strom